Politică de Confidențialitate

Conform Regulamentului UE 2016/679 - Regulamentul General Privind Protecția Datelor GDPR, Ectopic Society Events S.R.L., cu sediul în strada Bratocea, nr.13, cod poștal 012158, sector 1, București, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/10986/2022, Cod Unic de Identificare 46277787, telefon 0745201912, email dental@ectopicsociety.ro., prin administrator Gliga Alexandru are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Ce categorii de date prelucrăm?

Colectăm în general datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Datele ce vor fi salvate în baza de date Ectopic Society Events S.R.L. sunt: nume, prenume, adresa de email, număr de telefon, adresa și alte date pentru facturare numai dacă acestea sunt oferite în mod voluntar. Refuzul furnizării acestora determină imposibilitatea procesării comenzilor transmise online către magazinul virtual EctopicSociety. 

Scopul prelucrării 

Scopul colectării datelor este: prestarea serviciilor în beneficiul d-voastră (încheierea contractelor, facturarea produselor achiziționate, onorarea comenzilor, soluționarea oricăror probleme privind produsele achiziționate) reclamă, marketing, publicitate (pentru a vă ține la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj cum ar fi: email/SMS/telefonic conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte pentru care ați arătat interes să le achiziționați, precum și alte comunicări comerciale) comunicații electronice.

Optarea pentru abonarea la newsletter și participarea voluntară la diverse  concursuri/promoții/loterii publicitare implică acceptul utilizatorilor ca datele lor personale să fie păstrate și prelucrate de către compania Ectopic Society Events S.R.L.

Site-ul www.ectopicsociety.ro foloseste Google Remarketing și Google AdWords, colectând astfel cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text, controlate de browser-ul de internet, care în versiunea standard este setat să le accepte. La accesarea magazinului online Ectopic Society, acesta va solicita browser-ului de internet să stocheze cookie în memoria PC-ului. Informațiile din cookie-uri generează reținerea anumitor setări/acțiuni între două sesiuni distincte, mărind astfel viteza de încărcare a paginilor la următoarele vizite. Sunt situații în care poate fi reținută adresa IP-ului de pe care se accesează site-ul ori cea a site-ului de referință dacă este cazul. Cookie-urile permit site-ului posibilitatea de a furniza informații personalizate și anunțuri publicitare relevante utilizatorului și nu vor fi vândute, înstrăinate sau închiriate unei terțe părți.

Astfel de anunțuri pot fi afișate în website-urile rețelei Google Display și Google Search. Partenerii noștri nu vor colecta informații personale cum ar fi nume, adresa de email, adresa poștala sau număr de telefon. În cazul în care nu sunteți de acord cu utilizarea modulelor cookie de către Google sau de către partenerii noștri de publicitate vă rugăm să ne scrieți un email la adresa dental@ectopicsociety.ro și veți primi indicațiile necesare pentru dezactivare. A se vedea de asemenea secțiunea următoare privind Politica cookies.

Nu sunteți obligat(ă) să furnizați datele. Refuzul dvs. nu determină nicio consecință. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și nu sunt comunicate terților cu excepția partenerilor agreați/furnizorilor de servicii cu care există un contract prin care se protejează aceste date primite de la cumpărător sub sancțiunea obligării la plata de daune interese. Dacă nu doriți să primiți informații despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Ectopic Society Events S.R.L. vă rugăm să ne informați printr-un email la adresa dental@ectopicsociety.ro.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru a atinge scopul pentru care au fost furnizate sau cât este cerut prin legile aplicabile. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun. 

Drepturile de care beneficiați

Conform GDPR, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție gratuită asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la oricare punct de lucru al Ectopic Society Events S.R.L. (a se vedea Contact) sau online prin email la adresa dental@ectopicsociety.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.
Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate. 
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte sau doriți să le modificați, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.
_______________________________________________________________
Observație:
*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct. 

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate